ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΡΑΤΗΣΗ

Οι κρατήσεις πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, μέσω της φόρμας κράτησης της ιστοσελίδας, ή και τηλεφωνικά. Κρατήσεις εντός 48 ωρών γίνονται μόνο τηλεφωνικά. Στην περίπτωση ηλεκτρονικού αιτήματος, αυτή για να ισχύσει, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από την ιστοσελίδα μας www.georgiadisrentacar.com

Όλες οι κρατήσεις γίνονται για κατηγορία αυτοκινήτου και όχι για συγκεκριμένο μοντέλο.

ΗΛΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΤΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥ :

Για τις κατηγορίες Α2Μ,Α2S,A4,Β,BA, ελάχιστο όριο ηλικίας 23 χρόνων, για όλες τις άλλες κατηγορίες ελάχιστο όριο 25 χρόνων και να μην έχει ξεπεράσει το 75ο έτος. Για οδηγό ηλικίας από 21 έως 23 ετών μόνο με επασφάλιστρο.

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ:

Ο οδηγός πρέπει να κατέχει άδεια ικανότητας οδήγησης τουλάχιστον επί ένα χρόνο. Οι πολίτες από χώρες μη μέλη της ΕΕ πρέπει να κατέχουν διεθνή άδεια οδήγησης τουλάχιστον ενός έτους και να προσκομίζει την άδεια οδήγησης της χώρας του.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

Πριν την έναρξη της μίσθωσης απαιτείται ο μισθωτής, ή και οι πρόσθετοι οδηγοί να φέρουν μαζί τους την πρωτότυπη άδεια οδήγησης και το πρωτότυπο δελτίο ταυτότητος ή διαβατήριο. Χωρίς τα έγγραφα αυτά δεν πραγματοποιείται η μίσθωση.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Για την ενοικίαση αυτοκινήτου απαιτείται πάντα Πιστωτική κάρτα ως εγγύηση, ακόμα και αν ο μισθωτής εξοφλήσει την ενοικίαση με μετρητά. Η εταιρεία georgiadis-rentacar δέχεται πληρωμές με Visa ή MasterCard .

Το εκτιμώμενο ποσό της μίσθωσης θα πρέπει να εγκριθεί από την πιστωτική σας κάρτα κατά την στιγμή της ενοικίασης. Η αποδέσμευση του ποσού της εγγύησης διαρκεί ανάλογα με την τράπεζα σας. Δεν είμαστε υπεύθυνη για οποιαδήποτε τραπεζικά τέλη ή τραπεζικά έξοδα που σχετίζονται με αυτήν την διαδικασία.

ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ:

Ο ελάχιστος χρόνος μίσθωσης των αυτοκινήτων είναι 2 ημέρες (48 ώρες). Η εταιρεία μας επιτρέπει στον μισθωτή μια περίοδο χάριτος για την επιστροφή του οχήματος έως 90 λεπτά χωρίς καμία επιβάρυνση. Μετά την πάροδο της περιόδου αυτής ο μισθωτής θα χρεώνετε με το κόστος μίας επιπλέον ημέρας.

ΧΡΕΩΣΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

Τα ελεύθερα χιλιόμετρα είναι 150 ημερησίως. Τα χιλιόμετρα σε κρατήσεις άνω των 4 ημερών είναι ελεύθερα, με το Μηνιαίο όριο δωρεάν χιλιομέτρων να είναι έως 4.000χλμ. Τα επιπλέον χιλιόμετρα χρεώνονται από 0,10 έως 0,15/χλμ .

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ:

Αν ο μισθωτής επιθυμεί να κρατήσει το ενοικιαζόμενο όχημα περισσότερο από την περίοδο που έχει συμφωνηθεί, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την εταιρεία μας και αναλόγως της διαθεσιμότητας των οχημάτων θα αναγραφεί η παράταση της ενοικίασης ή θα υπογράφει νέο μισθωτήριο συμβόλαιο.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ:

Όλα τα πρόστιμα, οι παραβάσεις και διοικητικές ποινές επιβαρύνουν πλήρως τον μισθωτή, ο οποίος και υποχρεούται για την εξόφλησή τους στις αντίστοιχες υπηρεσίες.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ:

Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια της ενοικίασης αφαιρεθούν οι πινακίδες από οποιαδήποτε δημόσια αρχή ο μισθωτής θα χρεώνετε, πέραν του προστίμου και την ενοικίαση μέχρι την παραλαβή των πινακίδων από την αρμόδια αρχή.

ΑΠΩΛΕΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ:

Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια της ενοικίασης απωλεσθεί ή καταστραφεί το κλειδί, ο μισθωτής θα χρεώνετε το πόσο που θα απαιτεί ο εκάστοτε κατασκευαστής του αυτοκινήτου ή αντιπρόσωπος του.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:

Σε περίπτωση ακύρωσης του συμβολαίου τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την άφιξη δεν θα χρεωθεί. Για βραχυπρόθεσμες ακυρώσεις λιγότερο των 7 ημερών πριν την άφιξη, η προκαταβολή δεν θα επιστραφεί. Σε διαφορετική περίπτωση θα παρακρατείται το 10 % της συνολικής χρέωσης.

Η εταιρεία δεν θα προβεί σε επιστροφές για ακυρώσεις μετά την έναρξη της μίσθωσης. Ομοίως, καμία επιστροφή δεν μπορεί να γίνει σε περίπτωση μη εμφάνισης στο συμφωνημένο χρόνο και τόπο, ή αν δεν προσκομισθούν τα απαραίτητα έγγραφα (άδεια οδήγησης και δελτίο ταυτότητας).

Η εταιρεία θα ακυρώνει την κράτηση μετά την πάροδο τριών (3) ωρών. Οι ακυρώσεις πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς στην εταιρεία στο Email: mail@georgiadis-rentacar.com.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ:

Το αυτοκίνητο παραδίδεται και παραλαμβάνεται χωρίς χρέωση, στην έδρα της εταιρίας μας καθώς και στο αεροδρόμιο Μακεδονία, καθημερινά από τις 07:30 έως στις 20:30.

Επίσης, παραδόσεις και παραλαβές γίνονται και εκτός της έδρας, κατόπιν συμφωνίας.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ:

Το γραφείο μας λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 8.00 έως 20.00. Εκτός του ωραρίου και των ημερών αργίας, η παράδοση και παραλαβή γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία. Σε περίπτωση παράδοσης η παραλαβής του οχήματος εκτός ωραρίου ενδέχεται να υπάρξει πρόσθετη χρέωση.

ΠΡΟΩΡΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:

Σε περίπτωση που το μισθωμένο όχημα επιστραφεί πριν την ημερομηνία λήξης της κράτησης, δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ:

Σε περίπτωση που το όχημα επιστραφεί με το εσωτερικό του σε κατάσταση που δεν επανέρχεται με απλό καθαρισμό, (καθίσματα, οροφή, πάτωμα με λεκέδες, άμμο, τρίχες κλπ), ο μισθωτής θα επιβαρύνετε με το ποσό των 60,00€. Σε περίπτωση φθοράς με υπαιτιότητα του μισθωτή (π.χ. κάψιμο), θα υπάρχει αντίστοιχη χρέωση, αναλόγως της ζημιάς.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ:

Το όχημα θα πρέπει να επιστραφεί με την ίδια ποσότητα καυσίμων που είχε κατά την παραλαβή του. Σε αντίθετη περίπτωση ο πελάτης θα χρεώνεται για την ανατροφοδότησή του. Δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων για καύσιμα που δεν έχουν καταναλωθεί.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ: Κατόπιν αιτήματος

Παιδικό κάθισμα-Booster: 2€ ανά ημέρα, με μέγιστη χρέωση 20€. Για λόγους ασφαλείας τα παιδικά καθίσματα προσαρμόζονται από τον γονέα.

Πλοηγός- GPS: 3€ ανά ημέρα, με μέγιστη χρέωση 30€.

Αλυσίδες χιονιού από 15€ έως 40€ αναλόγως της διάστασης των ελαστικών.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ:

Σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις η εταιρεία έχει δικαίωμα να αλλάξει τον τύπο του αυτοκινήτου και να προσφέρει ένα διαφορετικό τύπο αυτοκινήτου από αυτόν της αρχικής κράτησης, με ένα αντίστοιχης ή μεγαλύτερης κατηγορίας.

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ:

Η διέλευση των συνόρων σε μια άλλη χώρα δεν επιτρέπεται.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΛΟΙΟ:

Μόνο με προηγούμενη έγγραφη έγκριση. Δεν καλύπτονται από καμία ασφάλεια τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο κατά την μεταφορά αυτού.

ΖΗΜΙΕΣ-ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Σε περίπτωση ζημιάς ή ατυχήματος ο μισθωτής υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την εταιρία και τη Φροντίδα Ατυχήματος, άλλως δεν αναγνωρίζεται καμία ζημιά και αυτή επιβαρύνει εξολοκλήρου τον μισθωτή ακόμα και στην περίπτωση που ο μισθωτής έχει επιλέξει πλήρη κάλυψη.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η Βασική Ασφαλιστική κάλυψη για το ενοικιαζόμενο όχημα περιλαμβάνει:

 • Αστική ευθύνη με μέγιστη Κάλυψη για σωματικές βλάβες έναντι τρίτων, μέχρι το ποσό των 1.220.000 €, συμπεριλαμβανομένων των επιβαινόντων στο όχημα.
 • Υλικές ζημιές έναντι τρίτων (ανά ατύχημα), μέχρι το ποσό των 1.220.000 €.
 • Οδική βοήθεια και φροντίδα ατυχήματος.
 • Κάλυψη τροχαίου προσωπικού ατυχήματος για κεφάλαιο 15.000€.

Τι δεν καλύπτει

Κλοπή προσωπικών αντικειμένων που βρίσκονται επάνω ή εντός του οχήματος

Θάνατος η σωματικές βλάβες του οδηγού του οχήματος της εταιρείας

Ζημιές στο όχημα της εταιρείας.

Μικτή Ασφάλεια γνωστή και ως C.D.W

Σε περίπτωση ζημίας στο όχημα μας, ο ενοικιαστής είναι καλυμμένος για το κόστος της επισκευής

Παρόλα αυτά θα πρέπει να πληρώσει το ποσό της ευθύνης της ζημιάς που είναι έως

 • 300€ για τις κατηγορίες A2 και Α4, με κόστος 3€ ημερησίως.
 • 400€ για τις κατηγορίες B, BA, C, CA, με 4€ ημερησίως.
 • 500€ για τις κατηγορίες D, DA, DD, DDA, T1, με 5€ ημερησίως.
 • 600€ για τις κατηγορίες F, FA, FD, FDA, με 5€ ημερησίως.
 • 700€ για τις κατηγορίες FL, FLA, FLD, FLDA, FV, FV7, T2, T3, με 7€ ημερησίως.
 • 900€ για τις κατηγορίες L, V9, με 10€ ημερησίως.
 • 1200€ για τις κατηγορίες MJ, SC, με 15€ ημερησίως.

To ποσό ευθύνης περιλαμβάνει έξοδα επισκευής, αποθήκευσης και απώλειας χρήσης αυτοκινήτου.

Τι δεν καλύπτει

Ζημιές που προκλήθηκαν από πρόθεση η αμέλεια

Ζημιές που προκλήθηκαν από λανθασμένη χρήση καυσίμου

Ζημιές που προέκυψαν από αθέτηση των όρων της σύμβασης

Ζημιές που προκλήθηκαν στο κάτω μέρος, στην οροφή, κεραία, καθρέπτες και ελαστικά.

F.D.W– ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΖΗΜΙΩΝ:

Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται της ευθύνης του για ζημιές του αυτοκινήτου, πυρκαγιά και κλοπή εφόσον αποδεχτεί τους όρους του συμβολαίου.

Τι δεν καλύπτει

Ζημιές που προκλήθηκαν από πρόθεση η αμέλεια

Ζημιές που προκλήθηκαν από λανθασμένη χρήση καυσίμου

Ζημιές που προέκυψαν από αθέτηση των όρων της σύμβασης

Ζημιές που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές ή τρομοκρατικές ενέργειες

Ζημιές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια που το αυτοκίνητο μας βρισκόταν σε καράβι

Κόστος

3€ ημερησίως για τις κατηγορίες A2, Α4, B, ΒΑ, C, CA, T1.

5€ ημερησίως για τις κατηγορίες D, DA, DD, DDA, F, FA, FD, FDA, T2, T3.

7€ ημερησίως για τις κατηγορίες FL, FLA, FLD, FLDA, FV, FV7.

10€ ημερησίως για τις κατηγορίες L, MJ, SC, V9.

ΚΑΛΥΨΗ ΚΛΟΠΗΣ(ΤΡ):

Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται από την ευθύνη για την μερική και ολική κλοπή του αυτοκινήτου εφόσον αποδεχτεί τους όρους του συμβολαίου και περιλαμβάνεται στην τιμή.

Αν δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, το κόστος είναι, 4€ για τις κατηγορίες A2, A4, B, BA, C, CA, D, DA, DD, DDA, T1, 6€ ημερησίως για τις κατηγορίες F, FA, FD, FDA, FL, FLA, FLD, FLDA, FV, FV7, T2, T3 και

10€ ημερησίως για τις κατηγορίες L, MJ, SC, V9.

Τι δεν καλύπτει:

Κλοπή όλου ή μέρους του αυτοκινήτου που προκλήθηκε από αμέλεια του ενοικιαστή. (π.χ. εάν το κλειδί ξεχαστεί μέσα στο αυτοκίνητο, ή εάν μείνει το αυτοκίνητο ξεκλείδωτο).

ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ

Καλύπτει την θραύση κρυστάλλων του οχήματος εφόσον αποδεχτεί τους όρους του συμβολαίου και περιλαμβάνεται στην τιμή

Τι δεν καλύπτει:

Ζημιές που προκλήθηκαν από πρόθεση η αμέλεια

Ζημιές που προέκυψαν από αθέτηση των όρων της σύμβασης

Ζημιές που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές ή τρομοκρατικές ενέργειες

Ζημιές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια που το αυτοκίνητο μας βρισκόταν σε καράβι

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΕΙΣ:

Βλάβη στο δάπεδο και στα ελαστικά του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου, τα οποία προκλήθηκαν κατά τη λειτουργία του αυτοκινήτου από λανθασμένο ή και από σκόπιμο χειρισμό κατά την οδήγηση. Ζημιές που προκλήθηκαν κατά την οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, φαρμάκων ή αλκοόλ. Ζημιές κατά την οδήγηση του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου από πρόσωπα που δεν έχουν λάβει άδεια στο σημείο της μίσθωσης.

ΕΞΟΔΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ:

Ο οδηγός χρεώνεται €15 σε περίπτωση ατυχήματος, υπαιτιότητάς του. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφετε.

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ:

Σε όλα τα οχήματα παρέχεται 24ωρη οδική βοήθεια σε όλη την Ελλάδα και φροντίδα ατυχήματος.

ΦΟΡΟΙ:

Όλες οι τιμές και χρεώσεις που αναγράφονται στο έντυπο επιβαρύνονται με 24% Φ.Π.Α και σε ορισμένους δήμους με 0,5%.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ:

Οι όροι και οι τιμές αυτού του τιμοκαταλόγου μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚAΣΤΗΡΙΑ

1. Προφορικές συμφωνίες δεν υπάρχουν.

2. Τόπος Δικαιοδοσίας για οποιαδήποτε διαφορά, ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.