ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Γενικά

Η πολιτική αυτή ορίζει τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μαθαίνουμε από τους επισκέπτες-χρήστες  όταν επισκέπτονται την Ιστοσελίδα μας   . Η Georgiadis-rentacar δεν διαθέτει σε τρίτους τις πληροφορίες αυτές. (ηλεκτρονικές διευθύνσεις και λοιπά στοιχεία)

Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Εάν επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα μας για να διαβάσετε ή να περιηγηθείτε, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε μόνο τις ακόλουθες πληροφορίες που θα σας ζητηθούν: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, ημερομηνία και ώρα, ηλεκτρονική διεύθυνση (email),  τηλέφωνα, στοιχεία πιστωτικής κάρτας  τρόπος πληρωμής και παραγγελίας .  Αναγκαία συμπληρωματικά στοιχεία είναι επίσης στοιχεία αποστολής παράδοσης παραγγελίας , χρέωσης/έκδοσης απόδειξης η τιμολογίου.  Οι παραπάνω πληροφορίες συλλέγονται από την Georgiadis-rentacar ώστε να έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει μαζί  σας α) για την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του προσώπου σας β) την σωστή εκτέλεση/παράδοση  της παραγγελίας γ) ενημέρωση για νέα προϊόντα

 Χρήση προσωπικών δεδομένων

Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διαβιβάζει τα προσωπικά του δεδομένα σε κάθε συνεργαζόμενη εταιρεία   για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης, για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα πρόσβασης και στα προσωπικά του δεδομένα, και ενημέρωσης τους ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων τους βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97.

Cookies

H εταιρεία Georgiadis-Rentacar  χρησιμοποιεί την τεχνολογία των Cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετεί η Ιστοσελίδα και αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη κατά την επίσκεψη του. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να διαγράψει τα cookies μέσα από το πρόγραμμα περιήγησης του (browser), οποιαδήποτε στιγμή.

Στην περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση σε υπηρεσίες που προσφέρονται μέσα από την Ιστοσελίδα (π.χ. ηλεκτρονική κράτηση ενοικίασης αυτοκινήτου), είναι απαραίτητο να γνωστοποιήσει στην Εταιρεία πληροφορίες που χαρακτηρίζονται ‘προσωπικού χαρακτήρα’*. Η συλλογή των πληροφοριών ‘προσωπικού χαρακτήρα’, περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία δεδομένα για την επίτευξη του σκοπού που αναφέρεται και είναι σύμφωνη με το άρθρο 4, παρ. 1 εδ. α του Ν.2472/97 για την ‘Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα’.

Σημειώστε ότι η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τις πολιτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο τρίτων ιστοσελίδων, αλλά ούτε για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται ή που υποτίθεται ότι έχει προκληθεί από τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιαδήποτε τέτοια ιστοσελίδα ή το περιεχόμενο της. Σας προτρέπουμε να διαβάσετε τις πολιτικές προσωπικών δεδομένων των άλλων εταιρειών ή / και οργανισμών, όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες τους.

Η Προστασία και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων

Στην προσπάθεια μας να προστατέψουμε τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα και τα δεδομένα που δίνετε στην Ιστοσελίδα, ακολουθούμε τις γενικώς αποδεκτές βιομηχανικές διαδικασίες και χρησιμοποιούμε εμπορικά αποδεκτά μέσα, όπως επίσης προσαρμόζουμε όλες τις διαδικασίες (φυσικές και ηλεκτρονικές) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Όπως περιορισμένη  πρόσβαση των υπαλλήλων μας σε προσωπικά δεδομένα. Εφαρμόζουμε αυστηρές πολιτικές και διαδικασίες όσον αφορά τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων από τους υπαλλήλους μας.

Οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται από εμάς για όσο χρονικό διάστημα θεωρούμε σκόπιμο για το σκοπό τον οποίο συλλέχθηκαν ή όπως αλλιώς απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Ωστόσο, παρ’ όλη την προσπάθεια που καταβάλλουμε, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων κατά την μετάδοση ή την αποθήκευση τους στο Διαδίκτυο. Σε περίπτωση που έχετε κάθε λόγο να πιστεύεται ότι ο λογαριασμός ή δεδομένα σας δεν είναι ασφαλή, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.

Δικαίωμα Περιοδικών Αλλαγών

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Οι αλλαγές αυτές θα έχουν άμεση ισχύ, επομένως θα πρέπει να ελέγχετε περιοδικά για τους παρόντες όρους και  τυχόν αλλαγές.

Η εταιρεία μας Georgiadis-Rentacar  ΔΕΝ συλλέγει και ΔΕΝ  αποθηκεύει στοιχεία των πελατών της που αφορούν τραπεζικούς λογαριασμούς, πιστωτικές κάρτες και λοιπά στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να προκαλέσουν οικονομική ζημία στους πελάτες της.