EL SQ BG FR IT RO RU SR ES TR

Έλεγχος Κράτησης

 
   Georgiadis Rent a Car
 
    Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης ΤΚ 57013
Κιν. +306948-868868,Τηλ.  +302310-695395
 Mob: +30 699 551 5822 - 24h In Deutsch 
     email: mail@georgiadis-rentacar.com

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

 

ΗΛΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΤΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥ :

Για τις κατηγορίες Α,Β,C, ελάχιστο όριο ηλικίας 23 χρόνων, για όλες τις άλλες κατηγορίες ελάχιστο όριο 25 χρόνων.

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ:

Ο οδηγός πρέπει να κατέχει άδεια ικανότητας οδήγησης τουλάχιστον επί ένα χρόνο. Οι πολίτες από χώρες μη μέλη της ΕΕ πρέπει να κατέχουν διεθνή άδεια οδήγησης τουλάχιστον ενός έτους πριν.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΕΓΓΡΑΦΑ:

Πριν την έναρξη της μίσθωσης απαιτείται ο μισθωτής ή και οι πρόσθετοι οδηγοί να φέρουν μαζί τους την πρωτότυπη άδεια οδήγησης και το πρωτότυπο δελτίο ταυτότητος ή διαβατήριο. Χωρίς τα έγγραφα αυτά δεν πραγματοποιείται η μίσθωση.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Για την ενοικίαση αυτοκινήτου απαιτείται πάντα Πιστωτική κάρτα ως εγγύηση, ακόμα και αν ο μισθωτής εξοφλήσει την ενοικίαση με μετρητά. Η εταιρεία georgiadis-rentacar δέχεται πληρωμές με Visa ή MasterCard .

Το εκτιμώμενο ποσό της μίσθωσης θα πρέπει να εγκριθεί από την πιστωτική σας κάρτα κατά την στιγμή της ενοικίασης. Η αποδέσμευση του ποσού της εγγύησης διαρκεί ανάλογα με την τράπεζα σας. Δεν είμαστε υπεύθυνη για οποιαδήποτε τραπεζικά τέλη η τραπεζικά έξοδα  που σχετίζονται με αυτήν την διαδικασία.

ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ:

Ο ελάχιστος χρόνος  μίσθωσης των αυτοκινήτων  είναι 1 ημέρα  (24 ώρες). Η εταιρεία μας επιτρέπει στον μισθωτή μια περίοδο χάριτος για την επιστροφή του οχήματος έως 30 λεπτά χωρίς καμία επιβάρυνση. Μετά την πάροδο της περιόδου αυτής ο μισθωτής θα χρεώνετε με το κόστος μίας επιπλέον ημέρας.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ:

Αν ο μισθωτής επιθυμεί να κρατήσει το ενοικιαζόμενο όχημα περισσότερο από την περίοδο που έχει συμφωνηθεί, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το κατάστημα από όπου παρέλαβε το όχημα και αναλόγως της διαθεσιμότητας των οχημάτων θα σημειώνετε η παράταση της ενοικίασης ή θα υπογράφει νέο μισθωτήριο συμβόλαιο.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: 

Όλα τα πρόστιμα, οι παραβάσεις και διοικητικές ποινές επιβαρύνουν πλήρως τον μισθωτή.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ  ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ:

Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια της ενοικίασης αφαιρεθούν οι πινακίδες από οποιαδήποτε δημόσια αρχή ο μισθωτής θα χρεώνετε, πέραν του προστίμου και την ενοικίαση μέχρι την παραλαβή των πινακίδων από την αρμόδια αρχή.

ΑΠΩΛΕΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ:

Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια της ενοικίασης απολεσθεί ή καταστραφεί το κλειδί, ο μισθωτής θα χρεώνετε το πόσο που θα απαιτεί ο εκάστοτε κατασκευαστής του αυτοκινήτου ή αντιπρόσωπος του.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:

Σε περίπτωση ακύρωσης του συμβολαίου τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την άφιξη δεν θα χρεωθεί.  Για βραχυπρόθεσμες ακυρώσεις λιγότερο των 7 ημερών πριν την άφιξη, η προκαταβολή δεν θα επιστραφεί. Σε διαφορετική περίπτωση θα παρακρατείται το 10 % της συνολικής χρέωσης. 

Η εταιρεία δεν θα προβεί σε επιστροφές για ακυρώσεις μετά την έναρξη της μίσθωσης. Ομοίως, καμία επιστροφή δεν μπορεί να γίνει για μη εμφάνιση στο συμφωνημένο χρόνο και τόπο ή αν δεν φέρουν τα απαραίτητα έγγραφα (άδεια οδήγησης και δελτίο ταυτότητας).

Η εταιρεία θα ακυρώνει την κράτηση μετά την πάροδο τριών (3) ωρών. Οι ακυρώσεις πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς στην εταιρεία στο Email: .

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ:

Αυτή γίνεται στην έδρα της επιχείρησης και εντός των ωρών λειτουργίας.

Επίσης, παραδόσεις και παραλαβές, γίνονται και εκτός της έδρας, κατόπιν συμφωνίας.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ:

Το γραφείο μας λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 8.00 έως 20.00. Εκτός του ωραρίου και των ημερών αργίας, η παράδοση και παραλαβή γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία.  Σε περίπτωση παράδοσης η παραλαβής του οχήματος εκτός ωραρίου ενδέχεται να υπάρξει πρόσθετη χρέωση

ΠΡΟΩΡΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:

Σε περίπτωση που το μισθωμένο όχημα επιστραφεί πριν την ημερομηνία λήξης της κράτησης, δεν θα υπάρχει επιστροφή χρημάτων.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ:

Σε περίπτωση που το όχημα επιστραφεί με το εσωτερικό του σε κατάσταση που δεν επανέρχεται με απλό καθαρισμό, (καθίσματα, οροφή, πάτωμα με λεκέδες, άμμο, τρίχες κλπ), ο μισθωτής θα επιβαρύνετε με το ποσό των 60,00€. Σε περίπτωση φθοράς με υπαιτιότητα του μισθωτή (π.χ. κάψιμο), θα υπάρχει αντίστοιχη χρέωση αναλόγως της ζημιάς.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ:

Η εταιρεία μας παραδίδει το όχημα σε άριστη κατάσταση κυκλοφορίας και με γεμάτο ρεζερβουάρ καυσίμου. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το όχημα με γεμάτο ντεπόζιτο.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ:

Κατόπιν αιτήματος

Παιδικό κάθισμα-Booster: 2€  ανά ημέρα

Πλοηγός- GPS: 3€ ανά ημέρα

Αλυσίδες χιονιού  2€ ανά ημέρα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ:

Σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις η εταιρεία έχει δικαίωμα να αλλάξει τον τύπο του αυτοκινήτου και να προσφέρει ένα διαφορετικό τύπο αυτοκινήτου από αυτόν της αρχικής κράτησης, με ένα αντίστοιχης ή μεγαλύτερης κατηγορίας.

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ:

Η διέλευση των συνόρων σε μια άλλη χώρα  δεν επιτρέπεται.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΛΟΙΟ:

Μόνο με προηγούμενη έγγραφη έγκριση . Δεν καλύπτονται από καμία ασφάλεια τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο κατά την μεταφορά αυτού.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η Βασική Ασφαλιστική κάλυψη για το ενοικιαζόμενο όχημα περιλαμβάνει:

  • Aστική ευθύνη με μέγιστη Κάλυψη για σωματικές βλάβες έναντι τρίτων, μέχρι το ποσό των 1.220.000 €, συμπεριλαμβανομένων των επιβαινόντων στο όχημα.
  • Υλικές ζημιές έναντι τρίτων (ανά ατύχημα), μέχρι το ποσό των 1.220.000 €.
  • Ολική ή μερική κλοπή αυτοκινήτου.
  • Θραύση κρυστάλλων.
  • Οδική βοήθεια και φροντίδα ατυχήματος.
  • Κάλυψη τροχαίου προσωπικού ατυχήματος για κεφάλαιο 15.000€.

Τι δεν καλύπτει

Κλοπή προσωπικών αντικειμένων που βρίσκονται επάνω ή εντός του οχήματος

Θάνατος η σωματικές βλάβες του οδηγού  του οχήματος της εταιρείας

Ζημιές στο όχημα της εταιρείας

Μικτή Ασφάλεια γνωστή και ως C.D.W

Σε περίπτωση ζημίας στο όχημα μας, ο ενοικιαστής είναι καλυμμένος για το κόστος της επισκευής

Παρόλα αυτά θα πρέπει να πληρώσει το ποσό της ευθύνης της ζημιάς που είναι έως  700€  για την κατηγορία A,B,C και έως  850€ για τις κατηγορίες D,F,Ε,G.  To ποσό ευθύνης περιλαμβάνει έξοδα επισκευής, αποθήκευσης και απώλειας χρήσης αυτοκινήτου.

Τι δεν καλύπτει

Ζημιές που προκλήθηκαν από πρόθεση η αμέλεια

Ζημιές που προκλήθηκαν από λανθασμένη χρήση καυσίμου

Ζημιές που προέκυψαν από αθέτηση των όρων της σύμβασης

Ζημιές που προκλήθηκαν στο κάτω μέρος, στην οροφή, κεραία, καθρέπτες και ελαστικά

Κόστος

4€ ημερησίως για την κατηγορία  A,B,C

6€  ημερησίως για την κατηγορία  D,E,F

F.D.W– ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΖΗΜΙΩΝ:

Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται της ευθύνης του για ζημιές του αυτοκινήτου, πυρκαγιά και κλοπή εφόσον αποδεχτεί τους όρους του συμβολαίου.

Τι δεν καλύπτει

Ζημιές που προκλήθηκαν από πρόθεση η αμέλεια

Ζημιές που προκλήθηκαν από λανθασμένη χρήση καυσίμου

Ζημιές που προέκυψαν από αθέτηση των όρων της σύμβασης

Ζημιές που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές ή τρομοκρατικές ενέργειες

Ζημιές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια που το αυτοκίνητο μας βρισκόταν σε καράβι

Κόστος

7€ ημερησίως για την κατηγορία  A,B,C

10€  ημερησίως για την κατηγορία  D,E,F

ΚΑΛΥΨΗ ΚΛΟΠΗΣ(ΤΡ):

Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται από την ευθύνη για την μερική και ολική κλοπή του αυτοκινήτου εφόσον αποδεχτεί τους όρους του συμβολαίου και περιλαμβάνεται στην τιμή.

Αν δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, το κόστος είναι, 4€ για τις κατηγορίες A, B, C, 6€ ημερησίως για τις κατηγορίες CD, D, F, FC, και 10€ ημερησίως για τις κατηγορίες L, V.

Τι δεν καλύπτει:

Κλοπή όλου ή μέρους του αυτοκινήτου που προκλήθηκε από αμέλεια του ενοικιαστή. (π.χ. εάν το κλειδί ξεχαστεί μέσα στο αυτοκίνητο, ή εάν μείνει το αυτοκίνητο ξεκλείδωτο).

ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ

Καλύπτει την θραύση κρυστάλλων του οχήματος εφόσον αποδεχτεί τους όρους του συμβολαίου και περιλαμβάνεται στην τιμή

Τι δεν καλύπτει:

Ζημιές που προκλήθηκαν από πρόθεση η αμέλεια

Ζημιές που προέκυψαν από αθέτηση των όρων της σύμβασης

Ζημιές που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές ή τρομοκρατικές ενέργειες

Ζημιές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια που το αυτοκίνητο μας βρισκόταν σε καράβι

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΕΙΣ:

Βλάβη στο δάπεδο και στα ελαστικά του ενοικιαζόμενου  αυτοκινήτου, τα οποία προκλήθηκαν κατά τη λειτουργία του αυτοκινήτου από λανθασμένο ή και από σκόπιμο χειρισμό κατά την οδήγηση. Ζημιές που προκλήθηκαν κατά την οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, φάρμακων ή αλκοόλ.  Ζημιές κατά την οδήγηση του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου από πρόσωπα που δεν έχουν λάβει άδεια στο σημείο της μίσθωσης.

ΕΞΟΔΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ:

Ο οδηγός χρεώνεται €15 σε περίπτωση ατυχήματος, υπαιτιότητάς του. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφετε.

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ:

Σε όλα τα οχήματα παρέχεται 24ωρη οδική βοήθεια σε όλη την Ελλάδα και φροντίδα ατυχήματος.

ΦΟΡΟΙ:

Όλες οι τιμές και χρεώσεις που αναγράφονται στο έντυπο επιβαρύνονται με 24 %  Φ.Π.Α και σε ορισμένους δήμους με 0,5 %.

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ:

Οι όροι και οι τιμές αυτού του τιμοκαταλόγου μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Και υπόκεινται σε έγκριση από τον Ε.Ο.Τ.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚAΣΤΗΡΙΑ

1. Προφορικές συμφωνίες δεν υπάρχουν.

2. Τόπος Δικαιοδοσίας για οποιαδήποτε διαφορά ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

 

24 7 support

 

Πάντα δίπλα σας!

6948-868868

facebook_page_plugin

ΕΠΙΛΕΞΤΕ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ

 
 Georgiadis Rent a Car
Διαστάυρωση οδού Μαιάνδρου
με Παλαιά Συμμαχική οδό
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης ΤΚ 57013
Κιν.+306948-868868  Τηλ. +302310-695395
Mob: +30 699 5515 82224h in Deutsch 
email: mail@georgiadis-rentacar.com
Our website is protected by DMC Firewall!